نحوه عمل و زمان مناسب آبیاری باغچه ها

برای رشد گیاهان باغچه، آبیاری منظم از جمله ضروریات است. بدون آبیاری گیاهان از کمبود رطوبت پژمرده شده و از بین می روند. این مسئله در فصل تابستان، با توجه به گرمای هوا، تابش مستقیم آفتاب به گیاهان و تبخیر سریع آب موجود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته موضوع مقاومت گیاهان در برابر کمبود آب امری نسبی است و رابطه مستقیمی با نوع و خصوصیات گیاه دارد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 8 بازدید