کاربرد کود در آب آبیاری قطره ای

مصرف کود در آب آبیاری قطره ای کاربرد وسیع دارد اما هنوز هم مشکلاتی در مصرف کود با این روش وجود دارد. مشکلات عمده این روش که نیاز به اصلاح دارند عبارتند از :
1- برخی سیستم های آبیاری قطره ای یکنواختی زیاد در توزیع آب در سطح مزرعه ندارند.
2- معایب پمپ های تزریق کود در سیستم آبیاری قطره ای و تجهیزات مربوط به آن

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید