بررسی اصول شیمیایی خاک در طراحی سیستمهای آبیاری

در هر طرح آبیارى باید به اصول شیمیایى خاک و کنش‌هایى که خاک با ترکیبات شیمیایى موجود در آب آبیارى صورت مى‌دهد به همان اندازه خصوصیات فیزیکى خاک اهمیت داد. این موضوع به‌خصوص در وضعیت آب و هواى خشک و نیمه خشک، که معمولاً آب و خاک از کیفیت مطلوبى برخوردار نمى‌باشند، داراى اهمیت خاصّى است.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید