دستگاههای آبیاری پاشنه مرکزی در مزارع کشاورزی

زمانیکه سیستم سنترپیوت به درستی طراحی شود و مجهز به آبپاشهای با راندمان بالا باشد ، می تواند در منابعی همچون  آب ، انرژی ، زمان که در واقع همان منابع پردازش خود هستند، صرفه جویی نماید .
از گونه های مختلف این آبپاش ها می توان بموارد زیر را نام برد :
پاشش در ارتفاع متوسط
پاشش در ارتفاع کم
پاشش دقیق با انرژی کم

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید