فلوبوند واستفاده از آن به عنوان ذخیره کننده آب کشاورزی

کشاورزی عمده ترین مصرف کننده آب روی زمین است. 70% از آب سبک قابل مصرف در دنیا برای آبیاری اراضی ‏کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. از مجموع 3600 کیلو گرم بر متر مکعب آبی که سالانه استخراج می گردد حدود ‏‏3/2 آن از طریق تبخیر و تعریق و نفوذ سریع به لایه های غیر قابل دسترس گیاهان به هدر می رود پیش از این، در زمینه ‏کشاورزی، تغییرات بسیاری به منظور استفاده کمتر از آب و محافظت از این منبع در معرفی خطر به اجرا گذاشته شده است.

ادامه مطلب

 

/ 0 نظر / 13 بازدید