انتخاب پمپ در سیستمهای آبیاری تحت فشار

دبى و فشار مورد نیاز سیستم‌هاى آبیارى
در سیستم‌هاى آبیارى پمپ را طورى انتخاب مى‌کنیم که با توجه به شرایط‌ کارى از نظر دبى و فشار بالاترین راندمان را داشته باشد. بنابراین اولین قدم این است که براى طراح مشخص شود چه مقدار دبى و با چه فشارى مورد نیاز است. در واقع مى‌بایست اول رابطه دبى و بار کل سیستم را تعیین نمود.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید