معرفی و شناخت تجهیزات آزمایشگاه آبیاری

آزمایشگاه خاکشناسی عمومی و آزمایشگاه پیدایش و رده بندی خاک:

عنوان آزمایش ها:
1- نمونه برداری و آماده سازی نمونه خاک
2- تهیه گل اشباع و عصاره آن و تهیه عصاره های با نسبت مختلف خاک به آب
3- تعیین رطوبت خاک
4- تعیین PH یا واکنش خاک

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید