آبیاری در کشاورزی با هیدروفلوم

از سریع ترین ، آسان ترین و با صرفه ترین راه آبیاری میباشد .هیدرو فلوم لوله های آبیاری دریچه دار میباشد .که عدم نیاز به حفاری ،قابل انعطاف بودن ،داشتن دریچه ی قابل تنظیم برداشت آب ،قابل دسترس بودن و خشک بودن سر مزرعه و عدم نیاز به سد از جمله ویژگی های بارز آن میباشد .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید