مروری کلی بر اهداف اجرای سیستمهای آبیاری

امروزه آبیارى به‌قدرى از عملیّات عادى کشاورزى به‌حساب مى‌آید که حتى براى متخصّصان نیز مجال طرح این سؤال که اصولاً با اجراء طرح‌هاى آبیارى چه اهدافى را مى‌توان برآورده ساخت پیش نمى‌آید. در صورتى‌که ممکن است اجراء یک طرح آبیارى صرفاً به‌منظور تولید مواد غذایى نبوده و در مقیاس کلان اهداف دیگرى دنبال گردد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 6 بازدید