توجه به اصول فیزیکی خاک در طراحی سیستم های آبیاری

در عملیات طراحى سیستم‌هاى آبیارى به‌دست آوردن مقدار و زمان آبیارى بستگى به عوامل متعددى دارد که از جمله مى‌توان خصوصیات فیزیکى و شیمیایى خاک، نوع گیاه و شرایط اقلیمى را ذکر کرد. 

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید