یک سیستم آبیارى استاندارد چه ویژگیهایی دارد

یک سیستم آبیارى استاندارد چه ویژگیهایی دارد
سیستم آبیارى استاندارد بایستی دارای شرایط زیر باشد
1. آب را به‌صورت یک‌نواخت در سطح مزرعه پخش نماید.
2. به لحاظ اقتصادى مقرون به صرفه باشد.
3. سیستم باید طورى طراحى و اجراء شود که در آن از مصالح و فن‌آورى‌هاى مناسب استفاده شده باشد و نگهدارى آن نیز به سادگى صورت گیرد.
4. در زمان مورد نظر مقدار آب مورد لزوم را به مزرعه برساند.
5. با شرایط آب و هوایی، محیطی، اجتماعى و فرهنگى زارع متناسب باشد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 7 بازدید