ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم بازده آبیاری

اهمیت جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات برای تخمین بازده سامانه های آبیاری و ارزیابی عملکرد آنها در کشور کاملاً واضح و ضروری می باشد. استفاده از اطلاعات می تواند در سطح ملی کمک شایانی در برنامه ‏ریزی‎ ‎آب مورد نیاز بخش کشاورزی و افزایش درصد موفقیت پروژه های آبیاری داشته باشد و موجب بهبود و ‏اصلاح‎ ‎بازده آبیاری در سطح کشور شود .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 8 بازدید